Te hoge werkdruk? Dan loert de burn-out

OpgebrandBurn-out kenmerkt zich in hoofdzaak door ongewone vermoeidheidsklachten en gevoelens van uitputting. Deze klachten worden ook wel aangeduid als klachten van emotionele uitputting.

De 3 belangrijkste kenmerken van burn-out:

1. Emotionele uitputting

2. Depersonalisatie

3. Gevoelens van afnemende competentie

Burn-out heeft grote gevolgen voor u en uw omgeving

Aan werkenden worden steeds hogere eisen gesteld, rust is steeds zeldzamer. Vroeger wist je wanneer je werk af was, tegenwoordig is dat niet zo duidelijk meer. Het kan altijd beter en sneller. Veel mensen reageren hierop met een paniekstoornis. De betrokkene voelt zich rusteloos, opgejaagd en gespannen. Ze piekeren veel en kunnen de zorgen niet van zich afzetten. Ze zijn voortdurend in opperste staat van paraatheid. De meeste mensen wijten hun burn-out aan zichzelf.

Burn-out is zeker nu anno 2023 nog steeds groeiende ziektebeeld. Meer dan de helft van de werkende bevolking heeft last van burn-outverschijnselen, terwijl dat percentage in 2001 nog op 10% lag. Verontrustend is dat de meeste mensen gewoon door blijven werken uit angst om hun baan te verliezen. Baan Fit heeft een methode ™ ontwikkeld tegen stress en burn-out en adviseert werknemers en managers hoe ze zich hier het beste tegen kunnen wapenen.

Hoofdarbeid

StresslevelDe oorzaken van een burn-out dienen vooral gezocht te worden in het werk dat zich steeds meer afspeelt in de vorm van mentale processen.

“Vroeger wist je wanneer het werk af was, tegenwoordig is dit niet zo duidelijk meer. Het kan altijd beter en sneller”, aldus burn-outdeskundige Ramon van Bergem. ”

Veel mensen met een burn-out reageren hierop met een paniekstoornis: het gevoel dat je je werk en eigen gevoelens niet meer in de hand hebt. De betrokkene voelt zich rusteloos, opgejaagd en gespannen. Ze piekeren veel en kunnen de zorgen niet van zich afzetten. Ze zijn erg prikkelbaar en kunnen zich slecht concentreren”.

Mooie natuurWaarom helpt wandelen of joggen en praten in de natuur?

Bij burn-out is het heel moeilijk om je te ontspannen omdat je lichaam in een soort permanente alarmtoestand terecht is gekomen. Je vecht-vlucht systeem is permanent over-geactiveerd. Die overactivatie zorgt ervoor dat het autonome zenuwstelsel en het hormoonsysteem ontregeld raken. Die ontregeling leidt tot de klachten die bij burn-out voorkomen. Lopen in de natuur helpt om die ontregeling weer te normaliseren.

“Misschien valt het u moeilijk om te gaan lopen omdat u weinig energie hebt, u zich vaak machteloos voelt of omdat u bang bent dat u niet verder komt. U kunt dan bedenken dat het lopen na een paar weken makkelijker zal gaan”.

Baan Fit biedt een programma dat gericht is op vlot lichamelijk en mentaal herstel in de vrije natuur. U kunt wandelen of joggen en u krijgt persoonlijke coaching op het gebied van ademhalingstechnieken, leefstijl, werktips en lichaamshouding. Uw conditie verbetert, waardoor u beter in uw vel komt te zitten. Zie voor meer informatie het Persoonlijk Empowerment Programma.