Het verhaal van Anna
Date

29 maart 2022

Category

Outplacement

Na een ernstige ziekte lukte het mij niet te her integreren bij mijn toenmalige werkgever. Na een lang pijnlijk proces is uiteindelijk besloten mijn arbeidscontract te beëindigen. Zowel door mijn ziekte als door dit proces was mijn bestaan behoorlijk aan het wankelen gebracht en mijn zelfvertrouwen nogal geslonken. Gelukkig gaf ik naast mijn betaalde baan nog les in beweging en dit gaf enigszins nog houvast. Toch leek het mij verstandig dat ik na mijn ontslag begeleid zou worden door een re-integratie bureau c.q. outplacement bureau. Dit omdat ik inmiddels wel voldoende persoonlijke hulpverlening/begeleiding had gedaan maar ik wilde begeleiding specifiek voor mijn ‘werkend’ professioneel bestaan.
Ik was op zoek naar een bureau dat mij kon helpen mijn professioneel leven inzichtelijk te maken en te kijken naar wat de mogelijkheden waren voor de toekomst en mij daar waar nodig goede keuzes in kon laten maken. Vooral in relatie met het behouden van mijn gezondheid en het rekening houden met mijn veranderde energiebalans. En als ik dan uit zou komen op de keuze om mijn kleine zelfstandige onderneming voort te zetten, wilde ik deze wel verstevigen en professionaliseren en daar begeleiding bij hebben hoe dit te bewerkstelligen. Daarnaast was ik erg onzeker geworden, had weinig zelfvertrouwen en twijfelde over veel. Ook dat persoonlijke aspect wilde ik meenemen.
Bij Baanfit leek alles samen te kunnen komen, aan al mijn behoeftes kon worden voldaan. En dat heeft Ramon ook zeker waargemaakt in zijn begeleidingstraject. In eerste instantie trok mij de empowerment en leermomenten via lichaamsbeweging ofwel lopen enorm aan. Het lichaam als toegangspoort tot vele inzichten. Het opbouwen van mijn conditie, mijn weerstand in allerlei aspecten, het voelen en accepteren van mijn grenzen. Een grote grens was te accepteren dat het joggen, mede door andere persoonlijke omstandigheden, niet voor mij was weggelegd en dat ik dit heb omgezet naar heel veel wandelen (de 10.000 stappen per dag regel). Mijn zelfvertrouwen groeide weer. Ik herinner mij de dingen die ik nu als vanzelfsprekend ervaar dat ik daar in de beginfase volledig onzeker over kon worden, zelfs angstig. En nu voel ik alleen maar vertrouwen in wat er is, wat nog komen gaat, ondanks dat ik weet dat ik er nog lang niet ben.
En dat Ramon als ervaringsdeskundige mij verder kon begeleiden in het professionaliseren van mijn eigen onderneming, trok mij ook erg aan. Hij wist mij herhaaldelijk weer te inspireren, te prikkelen, te adviseren, nieuwe ideeën, wegen en mogelijkheden aan te dragen etc. Via het werken met allerlei modellen en schema’s heb ik vele inzichten in mezelf gekregen.
Verder vond ik de begeleiding holistisch, compleet. Allerlei facetten werden aangekaart en geïntegreerd. Zij het wat minder gestructureerd als in mijn aard ligt, maar meer ingehaakt op datgene wat er op dat moment speelde. Allereerst leek mij een wekelijks gesprek best veel, maar door de wekelijkse aandacht werd het geheel ook meer dagelijks en daardoor goed geïntegreerd. In tegenstelling tot een korte ‘boost’ van inzichten en energie wat daarna weer snel verwaterd. Door de zeer regelmatige contacten werd het proces een continu en geïntegreerd onderdeel in mijn leven. Daarnaast heb ik zoveel input ontvangen dat ik hier nog een hele tijd mee vooruit kan om verder in mijn leven te integreren en nog steviger te verankeren. Het is goed om nu zelfstandiger verder te gaan, weer net iets meer op mezelf en op mijn eigen verantwoordelijkheid terug geworpen, want ook dat zal goed zijn voor mijn zelfvertrouwen.
Conclusie
De begeleiding gaf vele inzichten via schema’s en modellen; meer en zelfs een vergroot vanzelfsprekend zelfvertrouwen, betere conditie, weerstand en begrenzend op meerdere vlakken o.a. verkregen via het lopen; professioneler als ondernemer mede door begeleiding van Ramon als ervaringsdeskundige; inspirerend, adviserend, vele ideeën/nieuwe paden/mogelijkheden aangevend, aanzet gevend; door continuïteit van regelmatige contacten is het geheel goed geïntegreerd in mijn dagelijks professioneel bestaan; voldoende input ontvangen waarmee ik ook verder kan na afronding van de begeleiding, ofwel proces gaat door, maar nu nog meer op ‘eigen benen’.