Re-integratie vraagt om persoonlijke aandacht

De weg terug naar werk is voor iedereen verschillend. Geen mens is hetzelfde. Re-integratie vraagt dus om persoonlijke aandacht.

De afgelopen 20 jaar heeft Baanfit geregeld te maken gehad met klanten die niet terug willen of konden naar hun oude functie en/of werkgever. Zij moesten gaan nadenken over hun volgende belangrijke stap in hun leven. Tijdens het Baanfit Persoonlijk Empowerment programma (P.E.P.), wanneer iemand in zijn nieuwe kracht groeit, de fysieke en mentale belastbaarheid verbetert en de concentratie toeneemt, gaat het denken over de toekomst van start. Dan komen er vragen als: “waar wil ik me straks op richten, wat past er bij mijn mogelijkheden, wie zit er op mij te wachten, wat zijn mijn capaciteiten, ben ik in staat om de draad weer op te pakken, hoe pak ik dat aan”?

GRATIS KLIKGESPREK

 Het Baanfit re-integratie programma in vogelvlucht

Het programma bestaat uit verschillende fases die geleidelijk in elkaar overlopen. Hier volgt een korte uitleg van deze fases:

1. Oriëntatie fase
Wij beginnen met de oriëntatie fase, de coach wilt je goed leren kennen en het is belangrijk dat er wederzijdse klik ontstaat die voor beiden goed voelt. Samen kijken wij in welke situatie je je bevindt en wat je zou willen verbeteren. Wat hebben we daarvoor nodig?

2. Verheldering
De gesprekken die je met je coach hebt leiden uiteindelijk tot verheldering. In deze fase gaan wij samen op onderzoek uit en maken wij een plan van aanpak. Wij kunnen gebruik maken van onze eigen bewezen diensten waaronder: sollicitatietrainingen, personal branding, talentontwikkeling, netwerkopbouw etc.

3. Bezinning en toeleiding naar
De verhelderingsfase gaat langzamerhand over in de bezinningsfase. Dan wordt duidelijk wat je wilt en hoe het aan te pakken. De vitaliteit is volop aanwezig en je kunt je energie richten op dat wat gewenst is en op dat moment ook passend is. Ook rekeninghoudend met de aspecten die buiten je liggen zoals de (toekomstige) werkgever en de arbeidsmarkt.

4. Actie
Het in actie komen heeft te maken met alles wat je gaat doen om je gewenste doel te halen. Je bent dan op de hoogte van de markt, je bent dan bewust van je eigen kwaliteiten en je weet hoe je moet investeren om aan het werk te komen.

5. Het resultaat
Steeds weer in de actie fase is er resultaat waar je vervolgens weer actie op kunt nemen. Ook bij geen goed bericht is het waard om te onderzoeken ´waarom is het zo gegaan´. Ligt het binnen mijn mogelijkheden om er iets aan te kunnen veranderen of had ik hier geen invloed op. Dan kan je het plan aanpassen en eventuele wensen bijstellen. Uiteindelijk gaat het om het (her)vinden van passend en leuk werk.

Is het een tegenslag of juist een kans?

Samen komen we eruit

De 10 voordelen van Baanfit op een rij:

  • Je krijgt van tevoren inzicht in inhoud en werkwijze van trajecten
  • Je hebt altijd een vaste contactpersoon binnen het bedrijf
  • Baanfit geeft informatie over je rechten en plichten
  • Baanfit gaat serieus om met je wensen en klachten
  • Met je gegevens wordt zorgvuldig omgegaan
  • Er is deskundig personeel op HBO niveau
  • Baanfit heeft aandacht voor kwaliteitsverbetering
  • Je start je re-integratie in de omgeving bij jou in de buurt
  • Baanfit scoort al 3 jaar lang het hoogste klanttevredenheidscijfer 8,9
  • In het afgelopen jaar (2022) behaalden wij 99,8% resultaat (KPI Scoringspercentage)

GRATIS KENNISMAKING

Jouw balans en werkplezier staat bij ons voorop