Re-integratie vraagt om persoonlijke aandacht

De weg terug naar werk is voor iedereen verschillend. Geen mens is hetzelfde. Re-integratie vraagt dus om persoonlijke aandacht.

De afgelopen 20 jaar heeft Baan Fit geregeld te maken gehad met klanten die niet terug willen of konden naar hun oude functie en/of werkgever. Zij moesten gaan nadenken over hun volgende belangrijke stap in hun leven. Tijdens het Baan Fit Persoonlijk Empowerment programma (P.E.P.), wanneer iemand in zijn nieuwe kracht groeit, de fysieke en mentale belastbaarheid verbetert en de concentratie toeneemt, gaat het denken over de toekomst van start. Dan komen er vragen als: waar wil ik me straks op richten, wat past er bij mijn mogelijkheden, wie zit er op mij te wachten, wat zijn mijn capaciteiten, ben ik in staat om de draad weer op te pakken, hoe pak ik dat aan?

GRATIS ADVIESGESPREK

 Het BaanFit re-integratie programma in vogelvlucht

Het programma bestaat uit 6 fases die geleidelijk in elkaar overlopen. Hier volgt een korte uitleg van deze fases:

1. Oriëntatie fase
Wij beginnen met de oriëntatie fase, de coach wilt u goed leren kennen en het is belangrijk dat er wederzijdse klik ontstaat die voor beiden goed voelt. Samen kijken wij in welke situatie u zich bevindt en wat u zou willen verbeteren. Wat hebben we daarvoor nodig?

2. Verheldering
De gesprekken die u met uw coach hebt leiden uiteindelijk tot verheldering. In deze fase gaan wij samen op onderzoek uit en maken wij een plan van aanpak. Wij kunnen gebruik maken van onze eigen bewezen diensten waaronder: sollicitatietrainingen, personal branding, talentontwikkeling, netwerkopbouw etc.

3. Bezinning en toeleiding naar
De verhelderingsfase gaat langzamerhand over in de bezinningsfase. Dan wordt duidelijk wat u wilt en hoe het aan te pakken. De vitaliteit is volop aanwezig en u kan uw energie richten op dat wat gewenst is en op dat moment ook passend is. Ook rekeninghoudend met de aspecten die buiten u liggen zoals de (toekomstige) werkgever en de arbeidsmarkt.

4. Actie
Het in actie komen heeft te maken met alles wat u gaat doen om uw gewenste doel te halen. U bent dan op de hoogte van de markt, u bent dan bewust van uw eigen waarde en u weet hoe u moet investeren om aan het werk te komen.

5. Het resultaat
Steeds weer in de actie fase is er resultaat waar u vervolgens weer actie op kunt nemen. Ook bij geen goed bericht is het waard om te onderzoeken ´waarom is het zo gegaan´. Ligt het binnen mijn mogelijkheden om er iets aan te kunnen veranderen of had ik hier geen invloed op. Dan kunt u het plan aanpassen en eventuele wensen bijstellen. Uiteindelijk gaat het om het (her)vinden van gewenst werk(situatie).

Is het een tegenslag of juist een kans?

Samen komen we eruit

De 9 voordelen van Baan Fit op een rij:

  • U krijgt van tevoren inzicht in inhoud en werkwijze van trajecten
  • U heeft een vaste contactpersoon binnen het bedrijf
  • Baan Fit geeft informatie over uw rechten en plichten
  • Baan Fit gaat serieus om met uw wensen en klachten
  • Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan
  • Er is deskundig personeel
  • Baan Fit heeft aandacht voor kwaliteitsverbetering
  • U start uw re-integratie in de omgeving bij u in de buurt
  • Baan Fit heeft al 3 jaar het hoogste klanttevredenheidscijfer 8,9

GRATIS KENNISMAKING

Uw herstel staat bij ons voorop