Burn-out betekenis

Wat is een burn-out? Vroeger werd het oververmoeidheid of overspannenheid genoemd. Burn-out beperkt zich in tegenstelling tot overspannenheid tot werkgerelateerde klachten. Het is een specifieke vorm van stress waarbij al jaren sprake is van overbelasting. Je ziet het meestal niet aankomen, van de ene op de andere dag gaat ‘het licht uit’. Er is sprake van een disbalans tussen draaglast (dagelijkse beslommeringen en/of problemen) en draagkracht (fysieke en mentale weerbaarheid). De diagnose van een burn-out wordt in eerste instantie bepaald door de huisarts c.q. uw bedrijfsarts. Wilt u het zeker weten, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de ervaringsdeskundigen van BaanFit.

Hoe herkent u de signalen?

De signalen: emotionaliteit, moe de dag beginnen, slaapproblemen, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, lusteloosheid, cynisme, prikkelbaarheid, een verminderde betrokkenheid of afstandelijkheid naar het werk tegenover een vermeerdering van het aantal werkuren, het gevoel niet meer vakbekwaam te zijn.

burn-out-banner

uitgeput-bureau

De 3 kenmerken van burn-out

1. Emotionele uitputting

2. Depersonalisatie

3. Gevoelens van afnemende competentie

Burn-out oorzaken en gevolgen

Aan werkenden worden steeds hogere eisen gesteld, rust is steeds zeldzamer. Vroeger wist je wanneer je werk af was, tegenwoordig is dat niet zo duidelijk meer. Het kan altijd beter en sneller. Veel mensen reageren hierop met een paniekstoornis. De betrokkene voelt zich rusteloos, opgejaagd en gespannen. Ze piekeren veel en kunnen de zorgen niet van zich afzetten. Ze zijn voortdurend in opperste staat van paraatheid. De meeste mensen wijten hun burn-out aan zichzelf. Burn-out is tegenwoordig nog steeds geen volledig geaccepteerd ziektebeeld.

Diverse vormen van Burn-out volgens BaanFit

1. Burn-out met extreme vermoeidheidsklachten.
De persoon in kwestie was eerst zeer actief en ondernemend, nam moeilijke beslissingen, kon heel goed multitasken en was daarna volledig uitgeput. Moe, lusteloos en zonder energie.

2. Burn-out met prikkelbaarheid.
De persoon heeft een kort lontje, kan slecht tegen hard geluid, is snel afgeleid en reageert het een en ander af op zijn directe omgeving. Meestal op de partner of op de kinderen.

3. Burn-out met ADHD.
De persoon krijgt op allerlei manieren prikkels en informatie binnen en kan deze niet filteren. Ze zijn erg druk in hun hoofd en kunnen nauwelijks ontspannen. Bij deze groep is veelal sprake van verslavingsgevaar.

4. Burn-out met depressie.
Deze vorm is het ergst en leidt veelal tot langdurig ziekteverzuim en zelfs tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de WIA, De persoon is passief, kan zich slecht concentreren, is fatalistisch van aard, ziet alles somber in maar kan ook goede dagen hebben. Heeft een negatief zelfbeeld, stelt hoge eisen aan zichzelf en de maatschappij. Kan het piekeren niet van zich afzetten en heeft veelal specialistische hulp van een psycholoog en/of psychiater nodig.

5. Burn-out met faalangst.
De persoon heeft last van een persoonlijke belemmerende overtuiging: ‘wie zit er op mij te wachten’, elke vorm van druk van buitenaf is hem of haar teveel.

Neem vrijblijvend contact met ons op