Baanfit helpt uw medewerker terugkeren naar werk

Uw medewerker wil weer aan de slag. Letterlijk Baanfit worden. Maar soms is daar net iets meer voor nodig dan alleen goede wil. Wanneer uw medewerker terugkeert, is het natuurlijk de bedoeling dat hij of zij kan blijven werken. En dat de kans zo laag mogelijk is dat hij of zij terugvalt in oude patronen.

Maatwerk

Baanfit biedt daarom re-integratieprogramma’s op maat aan want de weg terug naar werk is nu eenmaal niet voor iedereen dezelfde. Onze specialisatie is 2e spoor. Als contractpartner van het UWV hebben wij alle informatie uit eerste hand. Voorwaarde voor een geslaagd 2e spoortraject is de onderlinge samenwerking met medewerker, HR, leidinggevende en bedrijfsarts. Wij doen dat bij voorkeur periodiek en het liefst face to face. Dan is er geen ruis. Het belang van een goede uitvoering van een tweede spoortraject ligt in een adequate uitvoering welke voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Bel: 023 – 544 35 59
opdrachtgevers_tabsize

Effecten van ziekteverzuim

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met de effecten van ziekteverzuim. Niet alleen financieel, maar ook ten aanzien van de extra belasting van andere medewerkers.

Gezondheid van uw bedrijf

De gezondheid van een bedrijf wordt in hoge mate bepaald door de gezondheid van de medewerkers. Gezondheid van mensen is meer dan een fysiek gebeuren. Factoren als relaties, emoties, sociaal leven, werkbeleving en zingeving zijn in hoge mate bepalend of iemand goed in zijn vel zit of niet.

Betere prestaties

En mensen die goed in hun vel zitten, zijn energiek, presteren beter en hebben een meer positieve uitstraling naar collega’s en klantrelaties.

Geïntegreerde benadering

Ons re-integratieprogramma gaat daarom ook uit van een geïntegreerde benadering. Dat wil zeggen dat alle aspecten die van invloed zijn op de mentale en fysieke belastbaarheid van de betrokken medewerker worden bekeken.

Meer arbeidsvermogen

Daarnaast worden adviezen gegeven, gericht op wat uw medewerker zelf kan doen om zijn of haar arbeidsvermogen op een hoger plan te krijgen en te houden.

Succesvolle re-integratie

Doel is om uiteindelijk het laatste stapje te zetten naar een succesvolle re-integratie (1e of 2e spoor) waar u beiden profijt van hebt.

hulpreintegratie

Terugdringen van kort en frequent ziekteverzuim

Veelvuldig ziekteverzuim kost het bedrijfsleven miljarden euro’s. Door toenemende werkdruk, doorwerken tot 67 jaar en veranderingen binnen organisaties worden er steeds meer eisen gesteld aan de huidige werknemer. Vaak is veelvuldig kort ziekteverzuim een voorteken op langdurig verzuim. Dit kunt u voorkomen door uw medewerker persoonlijke en professionele aandacht te geven.

Duurzaam inzetbaar blijven

Naast interventies kunt u ook een vitaliteitsprogramma voor uw organisatie aanvragen: onze gepatenteerde Vitaliteitsbox®. Wij zorgen voor een programma op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie van uw medewerker. Als werkgever zorgt u er voor dat uw medewerker duurzaam inzetbaar is en blijft.